Dział Marketingu

Ewa Kondrat - Specjalista ds. marketingu
tel. 15 833 26 64, 832 70 68, wew. 20
e-mail: ewa.kondrat@sannort.pl