Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu internetowego www.sannort.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest SANNORT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz, Oddział Lublin ul. Kalinowszczyzna 24, 20-129 Lublin.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu i Lublinie jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod@sannort.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy);
  • kontaktu w sprawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy);
  • obsługi zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  • dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  • analiz i badań sposobu korzystania przez Panią/Pana z usług świadczonych przez SANNORT Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  • prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  • w celach marketingowych (w trakcie łączącej nas umowy: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz uzasadniony interes, po zakończeniu łączącej nas umowy: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody).

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 roku nr 139, poz. 814)). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku, kiedy chce Pani/Pan skorzystać z naszych usług.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.