Ogłoszenie promocyjne

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Spawanie metodą TIG - 141 i MAG - 135"
dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku.
Termin szkolenia: 12.09.2017r. - 16.10.2017r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku
Aleja Lotników Polskich 1
kod: 21 - 045 Świdnik
tel. 81 461 35 02, faks 81 461 35 98
http://swidnik.praca.gov.pl/

Ogłoszenie promocyjne

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z egzaminem UDT"
dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku.
Termin szkolenia: 01.09.2017r. - 21.09.2017r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku
Aleja Lotników Polskich 1
kod: 21 - 045 Świdnik
tel. 81 461 35 02, faks 81 461 35 98
http://swidnik.praca.gov.pl/

 

Ogłoszenie promocyjne

_______________________________________________________________________________________________________

 

Firma Sannort Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ogłasza nabór na szkolenia:

- Operator wózków jezdniowych

- Szkolenie w zakresie Eksploatacji i Dozoru urządzeń elektroenergetycznych

- Kurs spawania wybranymi metodami

- Operator suwnic

- Operator wciągników i wciągarek

- Operator żurawi

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Jednocześnie informujemy, że zarówno terminy jak i zakres szkoleń dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Na powyższe szkolenia prowadzimy nabór w sposób ciągły.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem (81) 534-99-44 lub (81) 532-72-14

ZAPRASZAMY