Ogłoszenie promocyjne

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z egzaminem UDT"
dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku.
Termin szkolenia: 01.09.2017r. - 21.09.2017r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku
Aleja Lotników Polskich 1
kod: 21 - 045 Świdnik
tel. 81 461 35 02, faks 81 461 35 98
http://swidnik.praca.gov.pl/