Ogłoszenie promocyjne

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym"
dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (III)"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)
Termin szkolenia: 18.06.2018r. - 06.07.2018r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14 - 16
kod: 24 - 300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51