Ogłoszenie promocyjne

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:
Kurs "Spawanie stali niestopowych dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135"
w terminie 20.05.2019r. - 28.06.2019r. dla 10 osób bezrobotnych na zlecenie
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta wyżej wymienionego kursów prosimy o kontakt z:

         Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
         ul. Stary Rynek 14 - 16
         24 - 300 Opole Lubelskie
         tel. 81 827 73 50; fax 81 827 73 51