Ogłoszenie promocyjne

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie pn. "Kucharz" dla 6 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej.
Szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim IV" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój"
Termin szkolenia: 20.09.2019r. - 16.10.2019r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95
kod pocztowy: 21 - 010 Łęczna
tel. 81 752 11 58, fax 81 752 1031