Ogłoszenie promocyjne

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Kelner z egzaminem czeladniczym z modułami: barista i barman"
dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (IV)"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku Pracy;
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


Termin szkolenia: 28.10.2019r. - 29.11.2019r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14 - 16
kod: 24 - 300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51