Ogłoszenie

SANNORT Sp. z o.o. serdecznie zaprasza właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do składania wniosków na refundacje kosztów szkoleń zawodowych dla swoich pracowników. Wnioski mogą również składać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wsparcie skierowane jest do 270 mikroprzedsiębiorstw, małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz 2160 osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym 273 osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej oraz 385 osób pracujących o niskich kwalifikacjach.

Miejsce składania wniosków: biuro SANNORT Sp. z o.o., ul. Ożarowska 75 w Sandomierzu w godzinach pracy firmy od 8 do 16.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego: 15 833 26 64, 501 159 139 - Bernarda Kuśmierz - bernarda.kusmierz@sannort.pl.

Druki mogą zostać przekazane drogą elektroniczną lub osobiście.

Ogłoszenie

Sannort Sp. z o.o. ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia w zakresie obsługi suwnic, z możliwością zatrudnienia w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kobiety mile widziane!

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV: Bernarda Kuśmierz - 15 833 26 64, wew. 20 lub 501 159 139 lub na e-mail: bernarda.kusmierz@sannort.pl.

Ogłoszenie

SANNORT Sp. z o.o. informuje, że realizuje bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Serdecznie zapraszamy osoby do 25 roku życia do udziału w szkoleniu.

Terminarz szkoleń wyjazdowych

Szkolenia wyjazdowe realizowane w 2017r. 

Do pobrania w formacie PDF:

________________________________________________________
 
NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH 
 
Funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 
10 - 13 październik 2017 r.
 
________________________________________________________
 

Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników służby BHP, SIP i Komisji BHP
 
 24 - 27 październik 2017 r.
 
________________________________________________________
  
 
Ochrona i przetwarzanie danych kadrowych - aspekty praktyczne
 
25 - 27 październik 2017 r.
 
________________________________________________________
 
 

1. Bezpieczeństwo behawioralne BBS.

2. Komisje Kwalifikacyjne w świetle prawa energetycznego i gazowego

15 - 17 listopad 2017 r.

______________________________________________________
 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Prosimy o kontakt:
 
z działem marketingu - Ewą Kondrat: 15 833 26 64, wew. 25, ewa.kondrat@sannort.pl
 
lub z działem szkoleń - Katarzyną Nowocień: 15 833 26 64, wew. 24, katarzyna.nowocien@sannort.pl