Wynik procedury rozeznania rynku- wynajem sali Zamość

.

EFS 3 znaki kolor

Informujemy, że w wyniku procedury rozeznania rynku na wynajem sal na zajęcia indywidualne dla 2 grup w wymiarze 24 godzin w ramach projektu "Razem lepiej" została wybrana oferta Wykonawcy-Katarzyna Kozłowska.