Terminarz szkoleń wyjazdowych

Szkolenia wyjazdowe realizowane w I półroczu 2019 r.

  ________________________________________________________

 
Szkolenie w dziedzinie BHP dla
pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników służby BHP,
Społecznych Inspektorów Pracy i Komisji BHP
 
21-24 maj 2019 r.  
Hotel ARTUS*** w Karpaczu
 
 ______________________________________________________
  
Dane osobowe w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej
 wraz z omówieniem zasad funkcjonowania kasy
w świetle przepisów prawnych oraz księgowych w 2019 r.
 
21-24 maj 2019 r.
Hotel ARTUS*** w Karpaczu
www.hotelartus.pl
 
 ________________________________________________________ 
 
Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych
- praktyczne aspekty w zakresie interpretacji Prawa energetycznego
oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach energetycznych
 
22-24 maj 2019 r.
Hotel ARTUS*** w Karpaczu
 
________________________________________________________ 
  
Kompedium prawa pracy
- interaktywny trening z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian
wraz z rozliczaniem podróży służbowych (krajowych i zagranicznych)
 
21-24 maj 2019 r.
Hotel ARTUS*** w Karpaczu
www.hotelartus.pl
 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Szczegółowych informacji udzielają:
 
Ewa Kondrat - 15 833 26 64, wew. 20, ewa.kondrat@sannort.pl
 Iwona Król - 15 833 26 64, wew. 13, info.sandomierz@sannort.pl
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia i przesłania do nas
mailem bądź faxem druku zlecenia: druk zlecenia