Terminarz szkoleń wyjazdowych

Szkolenia wyjazdowe realizowane w II półroczu 2019 r.

  ________________________________________________________

 
Szkolenie w dziedzinie BHP dla
pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników służby BHP,
Społecznych Inspektorów Pracy i Komisji BHP
 
05-08 listopad 2019 r.  
Hotel TOPORÓW*** w Białce Tatrzańskiej
 
 ______________________________________________________
  
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
w świetle przepisów prawnych oraz księgowych w 2019 r.
 
05-08 listopad 2019 r.
Hotel TOPORÓW*** w Białce Tatrzańskiej
www.toporow.pl
 
 ________________________________________________________ 
 
Działanie Komisji Kwalifikacyjnych
w świetle praktycznych aspektów w zakresie interpretacji Prawa energetycznego
oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach energetycznych
 
06-08 listopad 2019 r.
Hotel TOPORÓW*** w Białce Tatrzańskiej
 
________________________________________________________ 
  
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Szczegółowych informacji udzielają:
 
Ewa Kondrat - 15 833 26 64 wew. 20 lub 502 084 737, ewa.kondrat@sannort.pl
 Iwona Król - 15 833 26 64 wew. 13, info.sandomierz@sannort.pl
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia i przesłania do nas
mailem bądź faxem druku zlecenia: druk zlecenia