Wymagane *

Regulamin formularza zgłoszeniowego

§ 1
Wprowadzone dane do formularza będą służyły kontaktowi Właściciela lub Pracownika firmy Sannort Sp. z o.o., celem omówienia potrzeb Klienta oraz ewentualnego podjęcia czynności zmierzających do kontaktu.
Jeżeli została wyrażona zgoda, wprowadzone do formularza dane mogą zostać użyte przez naszą firmę do wysyłki informacji handlowej środkami elektronicznej komunikacji.
§ 2
Administratorem danych osobowych jest Sannort Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, przy ulicy ul. Ożarowska 75.
§ 3
Osoba, której dane zostały do nas przesłane ma praw do ich wglądu, a także wprowadzenia do nich poprawek.