Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych

.

25.09.2020 wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2019r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (poz. 1830 z późniejszymi zmianami.

W/w Rozporządzenie nakłada na pracodawcę eksploatującego / użytkującego urządzenia energetyczne obowiązek opracowania min.: instrukcji eksploatacji tych urządzeń energetycznych oraz ich aktualizację.

_____________________
ZAPRASZAMY!!!
503 150 604, 515 125 283
info.sandomierz@sannort.pl

 

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZDZE ENERGETYCZNYCH