Ogłoszenie promocyjne „Operator wózków jezdniowych”

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu, Oddział w Lublinie realizuje:

Kurs „Operator wózków jezdniowych” w terminie od 12.04.2021r. do 20.04.2021r. dla 8 osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Absolwent szkolenia po egzaminie UDT uzyska uprawnienia operatora wózków jezdniowych.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta wyżej wymienionego kursu prosimy o kontakt z:

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna

Telefon: 81 531 54 04