Szkolenie OKRESOWE dla służb BHP

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na szkolenie okresowe/doskonalące dla pracowników SŁUŻBY BHP.

Szkolenie prowadzone będzie na podstawie ramowego programu szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadnia tej służby zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE SZKOLENIA:

Ilość godzin: 32/4 dni

Ilość grup: 1 grupa licząca do 35 osób

Termin szkolenia: 23 - 26 listopad 2021 r.

Miejsce szkolenia: HOTEL SPA TOPORÓW w Białce Tatrzańskiej

Koszt szkolenia: 2.250,00 brutto/osobę

Szczegółowych informacji udzielają:

Maciej Kuśmierz - 503 150 604, maciej.kusmierz@sannort.pl
Katarzyna Nowocień - 515 125 283, katarzyna.nowocien@sannort.pl

Serdecznie zapraszamy!