Doradztwo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług doradczych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
   
W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi firm w zakresie doradztwa, zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników
z odpowiednimi uprawnieniami w celu zapewnienia należytego wykonania powierzonych nam zadań.
   
Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa:
- rola Biura Zarządu w sprawnym funkcjonowaniu firmy,
- Biuro Zarządu jako organizator posiedzeń i rady nadzorczej,
- Biuro Zarządu w przygotowaniu posiedzeń, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia,
- zadanie Biura Zarządu w procesie podejmowania uchwał przez organy spółki,
- nadzór Biura Zarządu nad dokumentacją,
- umowy „okiem” Biura Zarządu - aspekty prawne,
- obowiązki rejestrowe - Krajowy Rejestr Sądowy,
- dokumentacja organów spółki akcyjnej i spółki z o. o.,
- zasady powoływania i zatrudniania członków zarządu,
- prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja,
- relacje w spółce zgodne z kodeksem dobrych praktyk.