Doradztwo BHP

Podstawowe czynności doradcze:
zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy,
prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów,
- prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków,
- uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy,
- wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
- przeglądy stanowisk pracy.