Doradztwo prawa pracy

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie prawa pracy, m. in.: 
Czas pracy.
Zakładowe prawo pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania).
Rozwiązywanie sporów.