Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z art. 224 Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest podejmować działania zapobiegające niebezpieczeństwu, jeżeli prowadzi działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników oraz w myśl art. 226 informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 
 
Obowiązek dokonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz podejmowania działań ograniczających to ryzyko został nałożony pracodawcy Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bhp w § 39.
 
Firma SANNORT Sp. z o.o. zajmuje się opracowywaniem ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy metodą Risc Score. Koszty opracowania uzależnione są od ilości stanowisk pracy, na których należy ocenić ryzyko zawodowe i dlatego ustalane są indywidualnie.