Pomiary w środowisku pracy

SANNORT Sp. z o.o. od dnia 01 marca 2020 r. nawiązała ścisłą współpracę z Laboratorium badawczym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 896 w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Współpraca ta umożliwia nam organizację pomiarów i badań w środowisku pracy, w niżej wymienionym zakresie:

 • badanie hałasu w środowisku pracy
 • badanie hałasu w środowisku ogólnym
 • badanie natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach
 • pobieranie próbek powietrza na stanowiskach pracy
 • badania stężenia pyłów – frakcji wdychalnej i respirabilnej
 • badania stężeń substancji chemicznych, metali, gazów
 • badanie mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego
 • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • badania skuteczności wentylacji: grawitacyjnej, mechanicznej (nawiewnej, wywiewnej)
 • pomiary wydatku energetycznego metodą tabelaryczną i wentylacji płuc
 • badania pól elektromagnetycznych

Szczegółowych informacji udzielają:

Maciej Kuśmierz tel. 15 833 26 64 wew. 13, 503 150 604, 502 084 737
Adrian Lis tel. 15 833 26 64 wew. 21, 512 021 872

 pracowniasandomierz@interlis.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!