Szkolenia w dziedzinie bhp prowadzone są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420). Zawarte są tam ramowe programy szkoleń, które indywidualnie dopasowujemy do branży Zleceniodawcy. 

Dydaktykę każdorazowo na życzenie klienta wspomagamy literaturą wydawnictwa SANNORT dopasowaną do poszczególnych grup zawodowych. 

Posiadamy w swojej bazie bogatą kadrę dydaktyczną do szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (ponad 40 osób). Są to wykładowcy z dużym doświadczeniem oraz doskonałymi zdolnościami dydaktycznymi, w dużej mierze pracownicy wyższych uczelni. 
Pracodawcy wykonujący zadania służby BHP
Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami
Pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania tej służby
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Pracownicy administracyjno-biurowi
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
Społeczni Inspektorzy Pracy oraz Komisje BHP