W związku ze zmieniającymi się warunkami pracy, coraz większym jej tempem, stresem zawodowym obecnym w naszym życiu, dążeniem do wyznaczonych wyników pracy, szkolenia doskonalące cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Również częsta zmiana przepisów prawa wręcz wymusza na pracownikach ciągłe podnoszenie swojej wiedzy i kwalifikacji. Firma SANNORT Sp. z o.o. ma w swojej ofercie liczne szkolenia doskonalące, do realizacji których typuje trenerów o najwyższych kwalifikacjach w swojej dziedzinie, głównie wykładowców wyższych uczelni. Fakt ten doceniły liczne firmy angażując nas w realizacje coraz to nowych przedsięwzięć. Oprócz zaprezentowanych szkoleń, jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa każdy typ usługi szkoleniowej w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Negocjacje
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Efektywna komunikacja
Budowanie relacji
Zajęcia aktywizacyjne
Zarządzanie czasem pracy
Mobbing w środowisku pracy
Wykorzystanie negocjacji w procesie zamówień publicznych
Pierwsza pomoc przedlekarska
Obsługa programu płatnik
Rola i znaczenie komunikacji w procesach pracy
Auditor wewnętrzny z zakresu normy ISO 27001
Prawo spółek handlowych
Stres zawodowy
Zarządzanie zespołem ludzkim
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych