Projekty zrealizowane

Wykaz zrealizowanych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach EFS: 
 
Nazwa Projektu Nazwa odbiorcy szkolenia Nazwa szkolenia Ilość przeszkolonych osób Wartość projektu
województwo świętokrzyskie
Projekt EFS:
Rolnik bez kompleksów
(7 grup szkoleniowych)
Rolnicy
i ich domownicy
Florystyka i aranżacje roślinne 84 313 800,25 zł
Księgowość małych firm z obsługą komputera
Obsługa pilarek
Spawanie metodą MAG – 135
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 2 grupy
Obsługa imprez okolicznościowych
z HACCP

województwo lubelskie
Projekt EFS: Nowe kwalifikacje to szansa na rozwój zawodowy 
(8 grup szkoleniowych)

Osoby pracujące Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 8 grup 96 423 244,20 zł

województwo lubelskie
Projekt EFS: Szkolenia zawodowe twoją szansą w budownictwie
(10 grup szkoleniowych)

Osoby pracujące Kurs przygotowujący do egzaminu
w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – 2 grupy
120 667 152,59 zł
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 – 4 grupy
Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi metodą 111 – 2 grupy
Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
– 2 grupy
województwo świętokrzyskie
Projekt EFS:
Nowe kwalifikacje – naszą szansą
(4 grupy szkoleniowe)
Rolnicy
i ich domownicy
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 2 grupy 48 175.742,94 zł
Kurs Kucharza – 2 grupy

województwo lubelskie
Projekt EFS: „Szkolenia specjalistyczne to poprawa jakości usług”
(6 grup szkoleniowych)

Osoby pracujące Badania nieniszczące VT1+VT2  72 440.058,38 zł
Badania nieniszczące MT1+MT2 
Badania nieniszczące PT1+PT2 

Zautomatyzowane spawanie metodą MIG/MAG 

Regeneracja elementów metalowych  metodą TIG z automatycznym podawaniem drutu 

Przecinacz termiczny 

województwo lubelskie
Projekt EFS:„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw SPOMASZ i BETSTAL” 
(7 grup szkoleniowych)

Osoby pracujące

Profilaktyka i promocja zdrowia

113 421.034,30 zł
 
Rysunek techniczny maszynowy 
Spawanie metodą TIG dla 24 osób

Spawanie metodą MAG drutem proszkowym

Przecinacze termiczni

Kierowca wózków jezdniowych

Komunikacja z klientem

województwo świętokrzyskie
Projekt EFS: „Bezpłatne szkolenia dla osób powyżej 29 roku życia” 
(3 grupy szkoleniowe)

Osoby pracujące i niepracujące

Spawacz konstrukcji stalowych i rurociągów

30 340.062,50 zł

Elektryk

Magazynier wózków widłowych