Spawanie gazowe (311) - stale ferrytyczne i nierdzewne

Cele szkolenia:
Celem kursu spawania jest przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego wg normy EN-287-1. Po zdanym egzaminie końcowym, spawacz otrzymuje uprawnienia do spawania elementów i konstrukcji według Świadectwa Egzaminu Spawacza z dwuletnim terminem ważności.
 
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien
ukończyć co najmniej szkołę podstawową, 
ukończyć 18 lat, 
posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku, 
   
Sposób organizacji szkolenia:  
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:  
zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT, 
zajęcia praktyczne. 
   
I. Kurs gazowego spawania blach
 
Tematyka szkolenia:
bezpieczeństwo i higiena pracy, 
bezpieczna praca na hali produkcyjnej, 
materiały dodatkowe do spawania, 
spawanie w praktyce, 
oznaczanie i wymiarowanie spoin, 
metody przygotowania złączy do spawania, 
kwalifikowanie spawaczy, 
- wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali,
- złącza spawane blach,
- spawalność stali,
- skurcz, naprężenia i odkształcenia,
- niezgodności spawalnicze,
- przegląd procesów spawania,
- bezpieczna praca na montażu,
- kontrola i badania,
- zapewnienie jakości w spawalnictwie,
budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry,
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 127
  31 godzin zajęć teoretycznych
  96 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 16
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT
   
II. Kurs gazowego spawania rur 
 
Tematyka szkolenia:
- złącza spawane rur,
- materiały inne niż stale niestopowe,
- przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń,
- normy spawalnicze.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 107
  7 godzin zajęć teoretycznych
  100 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 14
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT