Spawanie metodą TIG (141) - aluminium i jego stopy

Cele szkolenia:
Celem kursu spawania jest przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego wg normy EN-287-1. Po zdanym egzaminie końcowym, spawacz otrzymuje uprawnienia do spawania elementów i konstrukcji według Świadectwa Egzaminu Spawacza z dwuletnim terminem ważności.
 
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien
ukończyć co najmniej szkołę podstawową, 
ukończyć 18 lat, 
posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku, 
   
Sposób organizacji szkolenia:  
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:  
zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT, 
zajęcia praktyczne. 
   
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  
 
Tematyka szkolenia:
zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, 
urządzenia spawalnicze, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, 
bezpieczna praca na hali produkcyjnej, 
materiały dodatkowe do spawania, 
spawanie w praktyce, 
oznaczanie i wymiarowanie spoin, 
metody przygotowania złączy do spawania, 
kwalifikowanie spawaczy, 
budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG,
- elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania,
- aluminium i jego stopy, procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy,
- spawalność i technika spawania,
- materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów,
- złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 111
  31 godzin zajęć teoretycznych
  80 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 12
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT
   
II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi  
 
Tematyka szkolenia:
wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali,
złącza spawane blach,
spawalność stali,
skurcz, naprężenia i odkształcenia,
niezgodności spawalnicze,
przegląd procesów spawania,
bezpieczna praca na montażu, 
kontrola i badania,
zapewnienie jakości w spawalnictwie.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 92
  12 godzin zajęć teoretycznych
  80 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 12
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT
   
III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi  
 
Tematyka szkolenia:
- złącza spawane rur,
- materiały inne niż stale niestopowe,
- przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń,
- normy spawalnicze.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 111
  7 godzin zajęć teoretycznych
  104 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 14
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT