Spawanie elektrodami otulonymi (111) - stale ferrytyczne i nierdzewne

Cele szkolenia:
Celem kursu spawania jest przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego wg normy EN-287-1. Po zdanym egzaminie końcowym, spawacz otrzymuje uprawnienia do spawania elementów i konstrukcji według Świadectwa Egzaminu Spawacza z dwuletnim terminem ważności.
 
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien
ukończyć co najmniej szkołę podstawową, 
ukończyć 18 lat, 
posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku, 
   
Sposób organizacji szkolenia:  
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:  
zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT, 
zajęcia praktyczne. 
   
I. Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe
 
Tematyka szkolenia:
zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, 
urządzenia spawalnicze, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, 
bezpieczna praca na hali produkcyjnej, 
materiały dodatkowe do spawania, 
spawanie w praktyce, 
oznaczanie i wymiarowanie spoin, 
metody przygotowania złączy do spawania, 
kwalifikowanie spawaczy, 
budowa i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami otulonymi i typowe parametry,
- elektrody otulone,
- podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia,
- spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych,
- materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych,
- korozja i obróbka cieplna po spawaniu.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 171
  31 godzin zajęć teoretycznych
  140 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 22
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT
   
II. Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe 
 
Tematyka szkolenia:
wprowadzenie do zagadnień wytwarzania stali,
złącza spawane blach,
spawalność stali,
skurcz, naprężenia i odkształcenia,
niezgodności spawalnicze,
przegląd procesów spawania,
bezpieczna praca na montażu, 
kontrola i badania,
zapewnienie jakości w spawalnictwie.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 183
  12 godzin zajęć teoretycznych
  171 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 23
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT
   
III. Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe
 
Tematyka szkolenia:
- złącza spawane rur,
- materiały inne niż stale niestopowe,
- przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń,
- normy spawalnicze.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 157
  7 godzin zajęć teoretycznych
  150 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 20
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców, Spawanie (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT