Bukieciarstwo - florystyka z elementami techniki decoupage

Cele szkolenia:
Celem ogólnym kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu florysty. Celem szczegółowym kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka) w zakresie:
- anatomii i fizjologii roślin i postępowania z materiałem roślinnym,
- materiału roślinnego stosowanego w kompozycjach,
- stylów kompozycji roślinnych i zasad ich tworzenia,
- kompozycji z zasuszonych roślin,
- stroików i dekoracji świątecznych,
- wiązanek okolicznościowych,
- kompozycji w naczyniach,
- techniki zdobienia przedmiotów - decoupage.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien mieć ukończony 18 rok życia.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 152
   32 godzin zajęć teoretycznych
   120 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 19
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny