Barman - kelner

Cele szkolenia:
Celem ogólnym kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu florysty. Celem szczegółowym kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka) w zakresie:
- ogólnej charakterystyki zawodu barman - kelner,
- organizacji baru,
- towaroznawstwa i technologii napojów,
- propedeutyki miksologii,
- zasad organizowania przyjęć,
- profesjonalnej obsługi klienta,
- obsługi kasy fiskalnej,
- minimum sanitarnego.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien mieć ukończony 18 rok życia.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 140
   60 godzin zajęć teoretycznych
   80 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 18
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny