Kucharz

Cele szkolenia:
Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zakresie sporządzania różnych grup potraw, ciast, napojów i deserów łącznie z zastosowaniem maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych zarówno otwartych jak i zamkniętych (restauracjach, barach, jadłodajniach, stołówkach itp.), zgodnie z przyjętymi recepturami.  Realizacja tego celu wymaga zapoznania uczestników szkolenia z zagadnieniami:
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów higieniczno-sanitarnych,
- obróbki termicznej mięsa,
- przygotowania deserów oraz napojów zimnych i gorących,
- przygotowania zakąsek,
- sporządzania potraw dietetycznych,
- sporządzania potraw z kuchni staropolskiej oraz kuchni innych narodów.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 150
   32 godzin zajęć teoretycznych
   118 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 19
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny