Monter elewacji zewnętrznych - docieplanie budynków

Cele szkolenia:
Celem kształcenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników szkolenia do bezpiecznej pracy w zakresie dociepleń budynków. Program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił wykonywać prace w zakresie dociepleń budynków metodą lekką mokrą i lekką suchą z zastosowaniem styropianu i wełny mineralnej oraz tynków cienkowarstwowych lub paneli elewacyjnych. Realizacja tego celu wymaga zapoznania uczestników szkolenia z zagadnieniami:
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- docieplania budynków metodą lekką mokrą,
- docieplanie budynków metodą lekką suchą.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 150
   40 godzin zajęć teoretycznych
   110 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 19
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny