Gospodarka magazynowa z podstawami obsługi komputera, Internetu oraz programu FPP

Cele szkolenia:
Celem ogólnym kursu jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie gospodarki magazynowej, obsługi komputera, Internetu oraz programu FPP. Celem szczegółowym kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka) w zakresie:
- Systemu WINDOWS,
- MS WORD,
- MS EXEL,
- Internetu i poczty email,
Programu FPP.
gospodarki magazynowej.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 60
   10 godzin zajęć teoretycznych
   50 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 8
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny