Pilarki spalinowe do drewna, wykaszarki oraz kosiarki samobieżne

Cele szkolenia:
Cel szkolenia wynika z obowiązku posiadania przez pracowników wykonujących prace przy pomocy pilarek spalinowych, wykaszarek wymaganych kwalifikacji i umiejętności w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji tych urządzeń. Głównymi celami szkolenia jest opanowanie przez uczestników kursu typu z napędem spalinowym w zakresie:
- prawnych regulacji prowadzenia eksploatacji pilarek różnego typu z napędem spalinowym wykaszarek oraz kosiarek samobieżnych,
- poznanie budowy pilarek, wykaszarek oraz kosiarek samobieżnych,
- poznanie zagrożeń występujących podczas eksploatacji pilarek, wykaszarek oraz kosiarek samobieżnych,
- nabycie umiejętności związanych z uruchomieniem, pracą i odstawieniem z ruchu pilarek, wykaszarek oraz kosiarek samobieżnych, a także zasad postępowania przy składaniu i przechowywaniu oraz konserwacji tych urządzeń,
poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy eksploatacji pilarek spalinowych w gospodarce leśnej oraz w przemyśle drzewnym.
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 32
   16 godzin zajęć teoretycznych
   16 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 4
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców