Prace na wysokości

Cele szkolenia:
Ponieważ statystyki wypadkowości w robotach na wysokości, w tym właśnie na rusztowaniach są największe, celem edukacji jest omówienie przede wszystkim zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, z zasadami organizacji pracy oraz bezpiecznego wykonywania prac na wysokości. 
   
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową, 
- ukończone 18 lat,
- posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.
   
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
- zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
- zajęcia praktyczne.
   
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 8
   7 godzin zajęć teoretycznych
   1 godzina zajęć praktycznych
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia:    siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:    Konspekty wykładowców