Wymagane *

Regulamin formularza zgłoszeniowego

§ 1
Wprowadzone dane do formularza będą służyły kontaktowi Właściciela lub Pracownika firmy Sannort Sp. z o.o., celem omówienia potrzeb Klienta oraz ewentualnego podjęcia czynności zmierzających do kontaktu.
Jeżeli została wyrażona zgoda, wprowadzone do formularza dane mogą zostać użyte przez naszą firmę do wysyłki informacji handlowej środkami elektronicznej komunikacji.
§ 2
Administratorem danych osobowych jest Sannort Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, przy ulicy ul. Ożarowska 75.
§ 3
Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz w pełni prawo do:
- dostępu do nich w tym uzyskania ich kopii,
- żądania sprostowania ich,
- wniosku i ich usunięcie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- wycofania zgody w zakresie ich przetwarzania,
- przeniesienia danych osobowych.