Terminarz szkoleń wyjazdowych

.

Szkolenia wyjazdowe realizowane w 2017 r. 

DRUK ZLECENIA - do pobrania

________________________________________________________
 
NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH !!!
 
 
Funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 
 
10 - 13 październik 2017 r.
 
________________________________________________________

 
 
 
 
Społecznych Inspektorów Pracy i Komisji BHP

 24 - 27 październik 2017 r.
 
________________________________________________________
  
 

 
25 - 27 październik 2017 r.
 
________________________________________________________
 
 
 

 15 - 17 listopad 2017 r.

______________________________________________________
 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Prosimy o kontakt:
 
z działem marketingu - Ewą Kondrat: 15 833 26 64, wew. 25, ewa.kondrat@sannort.pl
 
lub z działem szkoleń - Katarzyną Nowocień: 15 833 26 64, wew. 24, katarzyna.nowocien@sannort.pl

lub Prezesem Zarządu - Maciejem Kuśmierz: 503 150 604, maciej.kusmierz@sannort.pl
 
 
OGŁOSZENIE
 

SANNORT Sp. z o.o. informuje, że realizuje bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Serdecznie zapraszamy osoby do 25 roku życia do udziału w szkoleniu.

 

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym"
dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w ramach projektu "Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (III) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Termin szkolenia: 24.07.2017r. - 30.08.2017r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14 - 16
kod: 24 - 300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Eksploatacja urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej"
dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w ramach projektu "Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (III) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Termin szkolenia: 26.06.2017r. - 24.07.2017r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14 - 16
kod: 24 - 300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51