Aktualności

SANNORT Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie

Prawo pracy oraz ubezpieczenia społeczne -

najnowsze uregulowania

Szkolenia odbędą się w terminie 12 i 13 grudnia 2019 r. w HOTELU IMPERIAL RESIDENCE w Sandomierzu

PRAWO PRACY - omówienie aktualnych zmian - 12 grudnia 2019 r.

Ubezpieczenia społeczne od teorii do praktyki - 13 grudnia 2019 r.

Istnieje możliwość skorzystania z jednego wybranego modułu lub obydwu.

 

 

Szanowni Państwo,

W dniach 21-24 maja 2019 r. w Karpaczu realizowaliśmy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców,  pracowników służby BHP,  Członków Komisji BHP,  Społecznych Inspektorów Pracy oraz szkolenia doskonalące dla  Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz Komisji Kwalifikacyjnych.  Mieliśmy przyjemność gościć kadrę zarządzającą z małych, średnich i dużych firm z całej Polski.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach mając nadzieję na dalsze lata współpracy.

Na dowód profesjonalnego podejścia do szkoleń załączamy dyplom uznania dla Prezesa SANNORT Sp. z o.o. Bardzo dziękujemy za wyróżnienie, niech będzie ono motywacją do ciągłego doskonalenia naszych usług. Już dziś podejmujemy to wyzwanie i zaczynamy przygotowania do jeszcze ciekawszej oferty. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i fanpage.

Kopia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2019 r.uległy zmianie godziny pracy firmy SANNORT w Sandomierzu oraz Oddziału w Lublinie. Od poniedziałku do czwartku  firma jest otwarta w godzinach 8.00-16.00, piątek w godzinach 8.00-14.00.

Serdecznie Państwa zapraszamy !!!

 

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Kelner z egzaminem czeladniczym z modułami: barista i barman"
dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (IV)"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku Pracy;
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


Termin szkolenia: 28.10.2019r. - 29.11.2019r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14 - 16
kod: 24 - 300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51