Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Kurs "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w terminie 13.04.2015r. - 30.04.2015r. dla 10 osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14 - 16
24 - 300 Opole Lubelskie
Telefon (081) 827 73 50; Fax (081) 827 73 51

Ogłoszenie

.

Firma Sannort Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ogłasza nabór na szkolenia:

- Operator wózków jezdniowych

- Szkolenie w zakresie Eksploatacji i Dozoru Urządzeń Elektroenergetycznych 

- Kurs spawania wybranymi metodami

- Operator suwnic

- Operator wciągników wciągarek

- Operator żurawi

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniemJednocześnie informujemy, że zarówno terminy jak i zakres szkoleń dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta.
Na szkolenia prowadzimy nabór w sposób ciągły.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 81 534 99 44.
ZAPRASZAMY