Ogłoszenie promocyjne

.

Firma Sannort Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ogłasza nabór na szkolenia:

- Operator wózków jezdniowych -> cena 350 zł + 152 zł egzamin UTD

- Szkolenie w zakresie Eksploatacji i Dozoru urządzeń elektroenergetycznych -> cena
Eksploatacja 325 zł; Dozór 335 zł; E+D 550 zł

- Kurs spawania wybranymi metodami -> cena w zależności od zakresu szkolenia

- Operator suwnic -> cena od 250 zł + 152 zł egzamin UDT

- Operator wciągników i wciągarek -> od 200 zł + 152 zł egzamin UDT

- Operator żurawi -> od 500 zł + 152 zł egzamin UDT

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
* ceny obowiązujące przy grupie minimum 10 osób

Jednocześnie informujemy, że zarówno terminy jak i zakres szkoleń dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Na powyższe szkolenia prowadzimy nabór w sposób ciągły.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem (81) 534-99-44 lub (81) 532-72-14

ZAPRASZAMY

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym"
dla 8 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w ramach Programu
Regionalnego Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat
zamieszkałych
na obszarach wiejskich. Termin szkolenia: 25.04.2016r. - 17.05.2016r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14 - 16
kod: 24 - 300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51