Ogłoszenie promocyjne

.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Firma Sannort Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ogłasza nabór na szkolenia:

- Operator wózków jezdniowych -> cena 350 zł + 152 zł egzamin UTD

- Szkolenie w zakresie Eksploatacji i Dozoru urządzeń elektroenergetycznych -> cena
Eksploatacja 325 zł; Dozór 335 zł; E+D 550 zł

- Kurs spawania wybranymi metodami -> cena w zależności od zakresu szkolenia

- Operator suwnic -> cena od 250 zł + 152 zł egzamin UDT

- Operator wciągników i wciągarek -> od 200 zł + 152 zł egzamin UDT

- Operator żurawi -> od 500 zł + 152 zł egzamin UDT

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
* ceny obowiązujące przy grupie minimum 10 osób

Jednocześnie informujemy, że zarówno terminy jak i zakres szkoleń dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Na powyższe szkolenia prowadzimy nabór w sposób ciągły.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem (81) 534-99-44 lub (81) 532-72-14

ZAPRASZAMY