Ogłoszenie

.

Firma Sannort Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ogłasza nabór na szkolenia:

- Operator wózków jezdniowych

- Szkolenie w zakresie Eksploatacji i Dozoru Urządzeń Elektroenergetycznych 

- Kurs spawania wybranymi metodami

- Operator suwnic

- Operator wciągników wciągarek

- Operator żurawi

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniemJednocześnie informujemy, że zarówno terminy jak i zakres szkoleń dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta.
Na szkolenia prowadzimy nabór w sposób ciągły.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 81 534 99 44.
ZAPRASZAMY