Aktualności

Szanowni Państwo,

W dniach 21-24 maja 2019 r. w Karpaczu realizowaliśmy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców,  pracowników służby BHP,  Członków Komisji BHP,  Społecznych Inspektorów Pracy oraz szkolenia doskonalące dla  Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz Komisji Kwalifikacyjnych.  Mieliśmy przyjemność gościć kadrę zarządzającą z małych, średnich i dużych firm z całej Polski.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach mając nadzieję na dalsze lata współpracy.

Na dowód profesjonalnego podejścia do szkoleń załączamy dyplom uznania dla Prezesa SANNORT Sp. z o.o. Bardzo dziękujemy za wyróżnienie, niech będzie ono motywacją do ciągłego doskonalenia naszych usług. Już dziś podejmujemy to wyzwanie i zaczynamy przygotowania do jeszcze ciekawszej oferty. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i fanpage.

Kopia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2019 r.uległy zmianie godziny pracy firmy SANNORT w Sandomierzu oraz Oddziału w Lublinie. Od poniedziałku do czwartku  firma jest otwarta w godzinach 8.00-16.00, piątek w godzinach 8.00-14.00.

Serdecznie Państwa zapraszamy !!!

 

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie pn. "Kucharz" dla 6 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej.
Szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim IV" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój"
Termin szkolenia: 20.09.2019r. - 16.10.2019r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95
kod pocztowy: 21 - 010 Łęczna
tel. 81 752 11 58, fax 81 752 1031