Ogłoszenie promocyjne

.

SANNORT Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ostateczna wersja nowelizacji

5 lipiec 2016 r. - SANDOMIERZ

6 lipiec 2016 r. - RZESZÓW

________________________________________________________________________________________________________

 

Firma Sannort Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ogłasza nabór na szkolenia:

- Operator wózków jezdniowych -> cena 350 zł + 152 zł egzamin UTD

- Szkolenie w zakresie Eksploatacji i Dozoru urządzeń elektroenergetycznych -> cena
Eksploatacja 325 zł; Dozór 335 zł; E+D 550 zł

- Kurs spawania wybranymi metodami -> cena w zależności od zakresu szkolenia

- Operator suwnic -> cena od 250 zł + 152 zł egzamin UDT

- Operator wciągników i wciągarek -> od 200 zł + 152 zł egzamin UDT

- Operator żurawi -> od 500 zł + 152 zł egzamin UDT

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
* ceny obowiązujące przy grupie minimum 10 osób

Jednocześnie informujemy, że zarówno terminy jak i zakres szkoleń dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Na powyższe szkolenia prowadzimy nabór w sposób ciągły.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem (81) 534-99-44 lub (81) 532-72-14

ZAPRASZAMY

 

Ogłoszenie

.

Szkolenia wyjazdowe realizowane w 2016 r. 
  
SZTUKA SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
13–15 kwietnia 2016
FOLWARK BADOWO w Badowie Górnym na Mazowszu /www.folwarkbadowo.com/
 15–17 czerwiec 2016
 Hotel Kazimierzówka*** w Kazimierzu Dolnym /www.kazimierzowka.pl/
 
________________________________________________________
 
PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
aspekty prawne i księgowe prowadzenia PKZP
19–22 kwietnia 2016
Pensjonat ORLA SKAŁA*** w Szklarskiej Porębie /www.orlaskala.szklarska.pl/
 15–18 listopad 2016
 Hotel SOLINA*** w Myczkowcach /www.hotelsolina.eu/
 
________________________________________________________
 
FUNKCJONOWANIE KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH
w świetle obowiązujących uregulowań prawnych
20–22 kwietnia 2016
Pensjonat ORLA SKAŁA*** w Szklarskiej Porębie /www.orlaskala.szklarska.pl/
 16–18 listopad 2016
 Hotel SOLINA*** w Myczkowcach /www.hotelsolina.eu/
 
________________________________________________________
 
szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp
oraz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 
10–13 maj 2016
Pensjonat TOPORÓW***  w Białce Tatrzańskiej /www.toporow.pl/
18–21 październik 2016
Hotel Kazimierzówka*** w Kazimierzu Dolnym /www.kazimierzowka.pl/
 
________________________________________________________
 
szkolenie doskonalące w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla
społecznych inspektorów pracy oraz członków komisji bhp
 10–13 maj 2016 
Pensjonat TOPORÓW***  w Białce Tatrzańskiej /www.toporow.pl/
 18–21 październik 2016
 Hotel Kazimierzówka*** w Kazimierzu Dolnym /www.kazimierzowka.pl/
 
________________________________________________________
 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – najnowsze zmiany i orzecznictwo na 2016 r.
11–13 maj 2016
Pensjonat TOPORÓW***  w Białce Tatrzańskiej /www.toporow.pl/
 19–21 październik 2016
Hotel Kazimierzówka*** w Kazimierzu Dolnym /www.kazimierzowka.pl/