Aktualności

z Sandomierza z Lublina

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

 • Kurs "Operator wózków jezdniowych"
  w terminie 03.10.2018r. - 11.10.2018r. dla 6 osób bezrobotnych
  na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej.
  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji dla operatora wózków jezdniowych.
Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Aleje Jana Pawła II 95
21 - 010 Łęczna
tel. (081) 81 752 11 58; fax (081) 81 752 10 31

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

 • Kurs "Spawanie metodą 135 i 311"
  w terminie 03.09.2018r. - 28.09.2018r. dla 3 osób bezrobotnych
  na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej.
  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego według normy PN – EN ISO 9606-1:2013 kursant otrzymuje książkę spawacza oraz świadectwa egzaminu spawacza, które uprawniają go do spawania elementów i konstrukcji według Świadectwa Egzaminu Spawacza z trzyletnim terminem ważności.
Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Aleje Jana Pawła II 95
21 - 010 Łęczna
tel. (081) 81 752 11 58; fax (081) 81 752 10 31

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma Sannort Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ogłasza nabór na szkolenia:

- Operator wózków jezdniowych

- Szkolenie w zakresie Eksploatacji i Dozoru urządzeń elektroenergetycznych

- Kurs spawania wybranymi metodami

- Operator suwnic

- Operator wciągników i wciągarek

- Operator żurawi

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Jednocześnie informujemy, że zarówno terminy jak i zakres szkoleń dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Na powyższe szkolenia prowadzimy nabór w sposób ciągły.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem (81) 534-99-44 lub (81) 532-72-14

ZAPRASZAMY

 

Ogłoszenie

.

Wsparcie skierowane jest do 270 mikroprzedsiębiorstw, małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz 2160 osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym 273 osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej oraz 385 osób pracujących o niskich kwalifikacjach.

Miejsce składania wniosków: biuro SANNORT Sp. z o.o., ul. Ożarowska 75 w Sandomierzu w godzinach pracy firmy od 8 do 16.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego: 15 833 26 64, 501 159 139 - Bernarda Kuśmierz - bernarda.kusmierz@sannort.pl.

Druki mogą zostać przekazane drogą elektroniczną lub osobiście.

Ogłoszenie

.

Sannort Sp. z o.o. ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia w zakresie obsługi suwnic, z możliwością zatrudnienia w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kobiety mile widziane!

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV: Bernarda Kuśmierz - 15 833 26 64, wew. 20 lub 501 159 139 lub na e-mail: bernarda.kusmierz@sannort.pl.