Ogłoszenie promocyjne

.

Szkolenia wyjazdowe realizowane w 2016 r. 

________________________________________________________
 
KOMISJE KWALIFIKACYJNE
- zasady powoływania i funkcjonowania oraz nowy model powoływania
w świetle projektów prawa energetycznego i prawa gazowego
7-9 grudzień 2016
________________________________________________________
 
 Ochrona danych osobowych w praktyce 
– nowe obowiązki ABI, zabezpieczanie danych osobowych,
prawem wymagana dokumentacja
 7-9 grudzień 2016
________________________________________________________

 

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

 • Kurs "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym"
  w terminie 28.10.2016r. - 21.11.2016r. dla 6 osób bezrobotnych
  na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim
 • Kurs "Glazurnik z egzaminem czeladniczym"
  w terminie 18.10.2016r. - 28.11.2016r. dla 10 osób bezrobotnych
  na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim
 • Kurs "Brukarz z egzaminem czeladniczym"
  w terminie 31.10.2016r. -07.12.2016r. dla 10 osób bezrobotnych
  na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim
Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursów prosimy o kontakt z:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14 - 16
24 - 300 Opole Lubelskie
tel. (081) 827 73 50; fax (081) 827 73 51

Ogłoszenie promocyjne

.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Firma Sannort Sp. z o.o. Oddział w Lublinie ogłasza nabór na szkolenia:

- Operator wózków jezdniowych -> cena 350 zł + 152 zł egzamin UTD

- Szkolenie w zakresie Eksploatacji i Dozoru urządzeń elektroenergetycznych -> cena
Eksploatacja 325 zł; Dozór 335 zł; E+D 550 zł

- Kurs spawania wybranymi metodami -> cena w zależności od zakresu szkolenia

- Operator suwnic -> cena od 250 zł + 152 zł egzamin UDT

- Operator wciągników i wciągarek -> od 200 zł + 152 zł egzamin UDT

- Operator żurawi -> od 500 zł + 152 zł egzamin UDT

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.
* ceny obowiązujące przy grupie minimum 10 osób

Jednocześnie informujemy, że zarówno terminy jak i zakres szkoleń dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Na powyższe szkolenia prowadzimy nabór w sposób ciągły.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem (81) 534-99-44 lub (81) 532-72-14

ZAPRASZAMY