Aktualności

Przerwa świąteczna

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. będzie nieczynna 24 i 31 grudnia 2021 r.

Prosimy w tych dniach o kontakt telefoniczny: Sandomierz - 503 150 604, 515 125 283; Lublin - 502 640 779.

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w nowym 2022 roku.

Zespół SANNORT

Szkolenie OKRESOWE dla służb BHP

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na szkolenie okresowe/doskonalące dla pracowników SŁUŻBY BHP.

Szkolenie prowadzone będzie na podstawie ramowego programu szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadnia tej służby zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE SZKOLENIA:

Ilość godzin: 32/4 dni

Ilość grup: 1 grupa licząca do 35 osób

Termin szkolenia: 23 - 26 listopad 2021 r.

Miejsce szkolenia: HOTEL SPA TOPORÓW w Białce Tatrzańskiej

Koszt szkolenia: 2.250,00 brutto/osobę

Szczegółowych informacji udzielają:

Maciej Kuśmierz - 503 150 604, maciej.kusmierz@sannort.pl
Katarzyna Nowocień - 515 125 283, katarzyna.nowocien@sannort.pl

Serdecznie zapraszamy!

SZKOLENIE dla Społecznych Inspektorów Pracy

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zmian w przepisach prawa pracy,
  • pełnego wykorzystania uprawnień społecznej inspekcji pracy,
  • przepisów dotyczących technicznej ochrony pracy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE SZKOLENIA:

Ilość godzin: 16/3 dni

Ilość grup: 1 grupa licząca do 35 osób

Termin szkolenia: 24 - 26 listopad 2021 r.

Miejsce szkolenia: HOTEL SPA TOPORÓW w Białce Tatrzańskiej

Koszt szkolenia: 1.950,00 brutto/osobę

Szczegółowych informacji udzielają:

Maciej Kuśmierz - 503 150 604, maciej.kusmierz@sannort.pl
Katarzyna Nowocień - 515 125 283, katarzyna.nowocien@sannort.pl

Serdecznie zapraszamy!

SZKOLENIE WYJAZDOWE - JESIEŃ 2021 r.

.

Można rzec WRESZCIE....
 
 
Firma SANNORT Sp. z o.o. zaplanowała w terminie 5 - 8 października 2021 r. w Białce Tatrzańskiej usługi szkoleniowe dla:
 
- pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
- pracowników służby BHP
- Społecznych Inspektorów pracy oraz członków Komisji BHP
- Komisji Kwalifikacyjnych URE w świetle nowelizacji prawa energetycznego
- Pracowniczych Kasa Zapomogowo - Pożyczkowych.
 
 Mając nadzieję na realizację usług bez przeszkód, zachęcamy do zapisów.
 
W każde przedsięwzięcie wkładamy wiele serca, mnóstwo pracy i wysiłku, aby zadowolić każdego Klienta, tak więc gwarantujemy, że pobyt z nami będzie bezpieczny, a czas owocnie spędzony.
 
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie lub mailowo.
Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.
 
Grupa przybiera na sile, tak więc szkolenie raczej odbędzie się w zaplanowanym terminie i miejscu.
 
CZEKAMY na Państwa.
 
Serdecznie pozdrawiamy
zespół SANNORT
15 833 26 64, 15 832 70 68
503 150 604, 515 125 283, 501 159 139
info.sandomierz@sannort.pl
 

Ogłoszenie promocyjne „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem Czeladniczym”

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu, Oddział w Lublinie realizuje:

Kurs „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem Czeladniczym” w terminie od 10.05.2021r. do 07.06.2021r. dla 6 osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, w ramach projektu „Aktywni 2020" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy Działanie: 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP.

Absolwent szkolenia po egzaminie uzyska tytuł kwalifikacyjny czeladnika w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz nabędzie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy w tym zawodzie.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta wyżej wymienionego kursu prosimy o kontakt z:

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
Telefon: 81 531 54 04